ОШ "СЛАВКО РОДИЋ" БАЧКИ ЈАРАК улица:Младена Стојановића бр.21 21234 тел/факс:021/847-438
e-mail:osslavkorodic@mts.rs
У овој школској години у образовно-васпитном раду биће ангажовано 36 наставника.
Разредна наства - распоред консултација родитеља са наставницима
 
Име наставника
дан
пре подне
после подне
 
  Биљана Грозданић, проф. раз.наставе сваки дан после часова  
  Нада Ивановић, проф. раз. наставе сваки дан после часова  
  Бранка Јапунџа, проф. раз. наставе сваки дан после часова  
  Слађана Вејин, проф. раз. наст. четвртак 3. час 3. час  
  Оливера Радић, проф. раз. наст. сваки дан после часова  
  Љиљана Карановић,проф. раз. наставе сваки дан после часова  
  Гордана Вујиновић, проф. раз. наставе сваки дан после часова  
  Јелена Вејин, проф. раз. наставе четвртак 2. час 2. час  
  Сузана Грубиша, наст. раз. наст. понедељак 2. час 2. час  
  Далиборка Башић, проф. енглеског јез. понедељак после 6. часа после 6. часа  
  Недељка Забрдац, проф. енглеског јез.        
  Ковиљка Мићановић , учитељица у продуженом боравку        
  Мина Кнежевић, персонални асистент у 4/3 разреду        
  Ђурђа Хорват, персонални асистент        
  Драгана Карлаш, асистент у 6 разреду        
  Александра Миливојевић, персонални асистент у 6 разреду        
           
 
 
Предметна настава- распоред консултација родитеља са наставницима
 
Име наставника
дан
пре подне
после подне
 
  Јармила Валихора, проф.српског јез. среда 3. час 3. час  
  Радослав Граховац, проф. српског јез., библиотека четвртак 4. час 4. час  
  Јелена Тањга , проф. српског јез. понедељак 3. час 3. час  
  Тања Шипка, проф. историје среда 3. час 3. час  
  Милица Попов, проф. руског јез. уторак 4. час 4. час  
  Јелена Радић , професор физике уторак 2. час 2. час  
  Селма Пецић, наставник математике уторак 3. час 3. час  
  Нада Гвозденовић, проф. музичке културе, хор петак 2. час 2. час  
  Зорица Маринковић, професор географије уторак 5. час 5. час  
  Јасмина Козомора , проф. математике понедељак 5. час 5. час  
  Светлана Матовић, проф. ликовне културе среда 5. час 5. час  
  Милан Пантош, проф. физичког васпитања среда 5. час 5. час  
  Далиборка Башић, проф. руског језика среда 2. час 2. час  
  Мирослав Анђелов, проф. физичког васпитања четвртак 4. час 4. час  
  Зоран Рогановић , проф. хемије понедељак 2. час 2. час  
  Ратко Гоћ, проф. техничког образовања понедељак 3. час 3. час  
  Слађана Марковић, прпф. боиологије понедељак 3. час 3. час  
  Недељка Забрдац, проф. енглеског језика понедељак 4. час 4. час  
  Стевка Станчић, проф. информатике понедељак после 6.часа после 6.часа  
  Душан Русмир, вероучитељ        
  Ана Фодора, проф. енглеског јез уторак 4. час 4 час  
  Јелена Тањга, Недељка Забрдац, наст. грађанског вас. понедељак 3. час 3. час  
           
  Стручни сарадник
Стојанка Јаноши Зељковић, школски педагог

Радно време:
Када је старија смена пре подне: од 08.30 до 14.00
Понедељак, Среда, Петак

Када је старија смена поподне : од 12.30 до 18.30
Понедељак, Среда, Четвртак
       
           
  Руководећи кадар

Маја Грковић- професор оријенталистике и наставник грађанског васпитања, директор
 
           
  Административно финансијски кадрови

1.Ана Матић, дипломирани правник- секретар школе
2.Бранка Ардалић, дипл.економиста-шеф рачуноводства
     
           
  Техничко и помоћно особље        
  Дамир Мириловић, ложач        
  Милка Лаушев, сервирка        
  Милена Грубор, спремачица        
  Гордана Мачкић, спремачица        
  Славојка Милетић, сервирка и спремачица        
  Невенка Перић, спремачица        
  Гордана Грубор, спремачица        
  Даворка Граховац, спремачица        
  Сава Тепић, спремачица        
  Мирјана Кантар, спремачица        
  Владимир Пантош, радник        
  Милан Зец, радник обезбеђења        
     

ОШ "Славко Родић"

Објављивање и копирање информација и фотографија са сајта могуће је само уз писмену сагласност руководства школе.